22 Maja  2024 godz. 15:00
…………………………………………………………..

05 Czerwca 2024 godz.15:00……………………..

12 Czerwca 2024 godz. 15:00…………………..

19 Czerwca 2024 godz. 15:00………………….

Można przyjść bez wcześniejszych zapisów.